Vrienden van Sportclub Markelo - Sportclub Markelo

Vrienden van Sportclub Markelo

Een vereniging als Sportclub Markelo laten bloeien en groeien kost geld. Veel geld. De Vrienden van Sportclub Markelo draagt ertoe bij door middel van het jaarlijks toekennen van één of meer bestedingsdoelen, dat het voorzieningenniveau van de vereniging wordt gehandhaafd, dan wel vergroot. Daarnaast zal de saamhorigheid van de Vrienden van Sportclub Markelo een positieve bijdrage leveren aan het verenigingsdoel van Sportclub Markelo.


Doelstellingen Vrienden van Sportclub Markelo

  • het realiseren van bestedingsdoelen ten behoeve van Sportclub Markelo
  • het stimuleren en bevorderen van de betrokkenheid van de Vrienden van Sportclub Markelo bij de vereniging door het organiseren van activiteiten op het gebied van ontspanning en sportiviteit.

Bestedingsformule

  • jaarlijks dient minimaal, momenteel 50%, van de inleg van het betreffende jaar, besteed te worden aan minstens één, door het algemeen bestuur genomineerd, bestedingsdoel.
  • de jaarlijkse contributie bedraagt €50,00 ongeacht het moment van lidmaatschap in een betreffend jaar.

Lid worden?
De Vrienden van Sportclub Markelo heeft een bestuur dat bestaat uit drie personen, die maximaal drie perioden van drie jaar benoemd worden door de leden. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: R. Wessels 0547-273672 of 0625152114
  • Penningmeester: Martijn van der Sluis 06-55382991
  • Secretaris: A. Geerdink

Heeft u nog vragen over de Vrienden van Sportclub Markelo of wilt u lid worden, neem dan contact op met één van bovengenoemde personen die u gaarne te woord willen staan. Om lid te worden kunt u ook het aanmeldingsformulier downloaden en naar onderstaand adres sturen of mailen.

Aanmeldingsformulier downloaden

Vrienden van Sportclub Markelo
t.a.v.  A. Geerdink
Noordachtereschweg 14
7475 BL Markelo
vriendenvan@sportclubmarkelo.nl

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!